5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ ЖЕСТОВОЇ ЕКСПРЕСІЇ

© Микола Махній, 2009

5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ ЖЕСТОВОЇ ЕКСПРЕСІЇ

 

Висновки. У повсякденному житті, у процесі соціально-психологічного тренінгу, тілесно-орієнтованої психотерапії експресивне Я особистості стає предметом рефлексії саме тоді, коли зовнішність здійснює потужний вплив на всю систему відносин, професійні й особистісні досягнення людини.

Особливості жестикуляції кожної окремої особистості обумовлені низкою психологічних факторів. Проте максимально ефективне використання жестів і рухів тіла неможливе без спеціальної підготовки, яка особливо необхідна представникам соціономічних професій: психологам, викладачам, соціальним працівникам, лікарям, правоохоронцям, акторам, іміджмейкерам, кореспондентам, ведучим різних шоу, концертів, диспутів та ін.

Література

1.Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 592 с.

2. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание.
Ростов-на-Дону; Феникс, 1999. 608 с.

3. Нэпп М., Холл Дж. Невербальное общение. Полное руководство. СПб.:
Прайм-Еврознак, 2006. – 512 с.

4. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Язык мимики и жестов. М.: Стелс, 2001. 212 с.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ ЖЕСТОВОЇ ЕКСПРЕСІЇ

Висновки. У повсякденному житті, у процесі соціально-психологічного тренінгу, тілесно-орієнтованої психотерапії експресивне Я особистості стає предметом рефлексії саме тоді, коли зовнішність здійснює потужний вплив на всю систему відносин, професійні й особистісні досягнення людини.

Особливості жестикуляції кожної окремої особистості обумовлені низкою психологічних факторів. Проте максимально ефективне використання жестів і рухів тіла неможливе без спеціальної підготовки, яка особливо необхідна представникам соціономічних професій: психологам, викладачам, соціальним працівникам, лікарям, правоохоронцям, акторам, іміджмейкерам, кореспондентам, ведучим різних шоу, концертів, диспутів та ін.

Література

1.Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 592 с.

2. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание.
Ростов-на-Дону; Феникс, 1999. 608 с.

3. Нэпп М., Холл Дж. Невербальное общение. Полное руководство. СПб.:
Прайм-Еврознак, 2006. – 512 с.

4. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Язык мимики и жестов. М.: Стелс, 2001. 212 с.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *